Informacja GOPS w Kraśniku

herb kraśnik

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, informuje o wysokości kryteriów dochodowych w oparciu o które realizuje zadania z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Kryterium dochodowe w pomocy społecznej obowiązujące od dnia 1.X.2012r.

  1. dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości – nie przekraczającej 542,00 zł
  2. dla osoby w rodzinie – w wysokości nie przekraczającej – 456,00 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wynosi 250,00 zł

Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 529,00 zł

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539,00 zł lub 623,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi – 1922,00 zł.

Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego wynosi 725,00 zł.

Przelicznik z 1 ha przeliczeniowego w okresie zasiłkowym 2013/2014 tj. od 01.XI.2013r. do dna 31.X2014r. wynosi 202,58 zł. Przelicznik ten ulega zmianie i jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

                                                                                                         Opracowała:

                                                                                                          Anna Wronka

                                                                                                          Kierownik GOPS

Może Ci się również spodoba