Informacja w sprawie ławników sądowych na lata 2020 – 2023

herb kraśnik

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

 W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) – Rada Gminy Kraśnik dokona wyboru ławników na lata kadencję 2020 – 2023. Wybór ławników odbędzie się w terminie do końca października 2019 roku, przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

  Dokumenty do pobrania :

  1. Informacja w sprawie ławników sądowych w latach 2020 -2023
  2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  3. Zgłoszenie kandydata na ławnika z wykazem podpisów
  4. Oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi na ławnika postępowaniu
    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe
  5. Oświadczenie, iż kandydat na ławnika nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zwieszona.

 

Może Ci się również spodoba