Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy Kraśnik. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów komunalnych.

Odpady takie jak:

  • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
  • worki po nawozach,
  • sznurki,
  • folie,
  • skrzynki,
  • opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych,
  • przepracowane oleje silnikowe,
  • resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022, poz. 2519 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

W związku z powyższym poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Ponadto informujemy, że zużyte opony rolnicze, można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

 

ODPADY FOLII I SZNURKA:

– PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel. 691122387 – działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).

– Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

– Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) – folia odpadowa (niezanieczyszczona).

– P.H.U. ,,Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż, tel. 669105580, 665622822 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.

– EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.

– REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

OPONY:
– P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa tel. 691370360

– Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie)

– Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)

ODPADY MECHANIKI POJAZDOWEJ:

– Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa – oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)