“Co i gdzie” w urzędzie

“Co i gdzie” w urzędzie


 BUDYNEK GŁÓWNY

PARTER

pok. nr 1 pok. nr 2
pok. nr 3 pok. nr 4
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dział świadczeń rodzinnych
– Kinga Likos
– Dominika Piątek
– Katarzyna Oklecińska
mail: gops@gminakrasnik.pl
tel.: 81 458 70 77 
Księgowość
– Katarzyna Sosnówka
– Główny Księgowy
tel.: 81 458 70 99
Kierownik GOPS
– Dariusz Wcisło 
tel.: 81 458 70 99
Dział pomocy środowiskowej – pracownicy socjalni
– Ewelina Nita 
– Ewa Rychter 
– Kamila Wojewoda
tel.: 81 458 70 88
pok. nr 5Stanowisko pracy
ds. księgowości budżetowej
inspektor Maria Latosiewicz
tel.: 81 826 41 66mail:
m.latosiewicz@gminakrasnik.pl
pok. nr 6Stanowisko pracy ds.rozliczania wody i ścieków

podinspektor Monika Matuszczak – Szymczyk
tel.: 81 826 41 64
mail: m.matuszczak@gminakrasnik.pl
Stanowisko pracy ds.księgowości
inspektor Justyna Wielgus
tel.: 81 826 41 64
mail: j.wielgus@gminakrasnik.pl
pok. nr 7-8Stanowiska pracy ds.wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych
starszy inspektor Ewa Zimna 
tel.: 81 825 23 95
mail: e.zimna@gminakrasnik.pl
księgowości podatkowej egzekucji
podinspektor Elwira Pasternak tel.: 81 825 23 95
mail: e.pasternak@gminakrasnik.pl
podatku od środków transportowych
ulg podatkowych
pomocy publicznej
podinspektor Anna Łukasiewicz
tel.: 81 825 23 95
mail: a.lukasiewicz@gminakrasnik.pl
wydawania zaświadczeń
inspektor Urszula Piotrowska
tel.: 81 825 23 95
mail: u.piotrowska@gminakrasnik.pl
pok. nr 9 pomieszczenie socjalne

I PIĘTRO

pok. nr 10-11Kierownik Referatu Organizacyjnego
-Łukasz Janik ds.
-funduszy zewnętrznych

zamówień publicznych
informatyzacji
informacji publicznej
edukacji
tel.: 81 826 41 65
mail: l.janik@gminakrasnik.pl
InspektorDaniel Kasperek ds.
-funduszy zewnętrznych

BIP
tel.: 81 826 41 65
mail: d.kasperek@gminakrasnik.pl
Referent Urszula król ds.
-oświaty

tel.: 81 826 41 65
mail: u.krol@gminakrasnik.pl 
pok. nr 12Stanowisko pracy
ds.inwestycji liniowych
drogownictwa
inspektor Stanisław Kot
tel.: 81 826 41 62 
mail: s.kot@gminakrasnik.pl  
Stanowisko pracy
ds.inwestycji kubaturowych
gospodarki przestrzennej  
inspektor Tadeusz Brodowski
tel.: 81 825 41 62
mail: t.brodowski@gminakrasnik.pl 
Stanowisko pracy
ds.działalności gospodarczej
spraw społecznych
promocji i kultury
inspektor Andrzej Wojtan
tel.: 81 826 41 62
mail: a.wojtan@gminakrasnik.pl
pok. nr 13Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Zadania z zakresu:
-rolnictwa

ochrony środowiska
gospodarki mieniem 
Kierownik referatu  Marzena Pielaszkiewicz
tel.: 81 884 35 84
mail: m.pielaszkiewicz@gminakrasnik.pl  
Zadania z zakresu:
obsługi Rady Gminy
ochrony środowiska  
podinspektor Paweł Kozakowski
tel.: 81 884 35 84
mail: p.kozakowski@gminakrasnik.pl   
Zadania z zakresu:
-gospodarka odpadami
  
referent Izabela Krawczyk
tel. 81 884 35 84
mail: i.krawczyk@giminakrasnik.pl
pok. nr 14Stanowisko pracy
ds. pracowniczych
kancelarii urzędu
archiwum zakładowego 
inspektor  Monika Kania
tel.: 81 884 34 27
tel./fax: 81 884 37 87
mail:  m.kania@gminakrasnik.pl
mail:  sekretariat@gminakrasnik.pl
pok. nr 15Wójt Gminy – Mirosław Chapski   
tel.: 81 826 41 60   
mail: m.chapski@gminakrasnik.pl
reprezentowanie gminy na zewną
trzpełnienie funkcji kierownika urzędu
nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
współpraca z Radą Gminy i Komisjami
wykonywanie uchwał Rady Gminy
nadzór nad realizacją budżetu
wydawanie decyzji administracyjnych
współdziałanie z parlamentarzystami i wojewodą
pok. nr 16Sekretarz Gminy – Beata Kuśmierczyk-Kufel
tel.: 81 826 41 61
mail: b.kufel@gminakrasnik.pl
organizacja i funkcjonowanie urzędu
nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał na sesje
koordynacja i organizacja prac związanych z wyborami
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
administrator danych osobowych
współpraca z sołtysami
pok. nr 17Skarbnik Gminy
– Marzena Rozmus
tel.: 81 826 41 63
mail: m.rozmus@gminakrasnik.pl
pok. nr 18Biuro Przewodniczącego Rady Gminy
tel.: 81 826 41 66

BUDYNEK W PODWÓRZU

PARTERZadania z zakresu:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności Dowody Osobiste
Rejestr Wyborców
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki energetyczne
-Archiwum USC

Archiwum ewidencji ludności
Archiwum dowodów osobistych     
inspektor Małgorzata Rejowska 
tel./fax: 81 825 23 38  
mail:  m.rejowska@gminakrasnik.pl
Stanowisko pracy ds.
wojskowych
obronnych
ochrony przeciwpożarowej    
inspektor Radosław Januszczak 
tel./fax: 81 825 23 38 
mail:  r.januszczak@gminakrasnik.pl
I PIĘTRO     Sala obrad