“Co i gdzie” w urzędzie

“Co i gdzie” w urzędzie


 BUDYNEK GŁÓWNY

PARTER

Pokoje Działy
pok. nr 1 pok. nr 2
pok. nr 3 pok. nr 4
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dział świadczeń rodzinnych
– Kinga Likos
– Katarzyna Oklecińska
mail: gops@gminakrasnik.pl
tel.: 81 458 70 77 
Główny Księgowy
– Katarzyna Sosnówka
tel.: 81 458 70 99
Kierownik GOPS
– Dariusz Wcisło 
tel.: 81 458 70 99
Dział pomocy środowiskowej – pracownicy socjalni
– Kamila Wojewoda
– Ewelina Nita
– Katarzyna Szymczyk
tel.: 81 458 70 88
pok. nr 5 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
inspektor Maria Latosiewicz
tel.: 81 826 41 66
mail: m.latosiewicz@gminakrasnik.pl
pok. nr 6

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
podinspektor Mariola Chapska
tel.: 81 826 41 64
mail: m.chapska@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości
inspektor Justyna Wielgus
tel.: 81 826 41 64
mail: j.wielgus@gminakrasnik.pl

pok. nr 7-8

Kierownik Referatu Rachunkowości Podatkowej 
Anna Łukasiewicz
tel.: 81 825 23 95
mail: a.lukasiewicz@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 
inspektor Anna Czarnota 
tel.: 81 825 23 95
mail: a.czarnota@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i egzekucji
inspektor Elwira Pasternak tel.: 81 825 23 95
mail: e.pasternak@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. rozliczania wody i ścieków
inspektor Monika Matuszczak – Szymczyk
tel.: 81 825 23 95
mail: m.matuszczak@gminakrasnik.pl

pok. nr 9  pomieszczenie socjalne

I PIĘTRO

Pokoje Działy
pok. nr 10-11

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Daniel Kasperek
– funduszy zewnętrznych

BIP
informatyzacji
informacji publicznej
tel.: 81 826 41 65
mail: d.kasperek@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. oświaty i środków trwałych
podinspektor Urszula Król
tel.: 81 826 41 65
mail: u.krol@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.
– zamówień publicznych
– projektów i wniosków unijnych

-archiwum zakładowego 
referent Karolina Łazarz
tel.: 81 826 41 65
mail: k.lazarz@gminakrasnik.pl

Informatyk 
Paweł Kurek
tel.: 81 826 41 65
mail: p.kurek@gminakrasnik.pl 

pok. nr 12

Stanowisko pracy ds.
inwestycji liniowych
drogownictwa
inspektor Stanisław Kot
tel.: 81 826 41 62 
mail: s.kot@gminakrasnik.pl  

Stanowisko pracy ds.
inwestycji liniowych
drogownictwa
podinspektor Bartłomiej Leszczuk
tel.: 81 826 41 62 
mail: b.leszczuk@gminakrasnik.pl  

Stanowisko pracy ds.
inwestycji kubaturowych
gospodarki przestrzennej  
referent Mariusz Gawron
tel.: 81 825 41 62
mail: m.gawron@gminakrasnik.pl 

Stanowisko pracy ds.
działalności gospodarczej
spraw społecznych
promocji i kultury
inspektor Andrzej Wojtan
tel.: 81 826 41 62
mail: a.wojtan@gminakrasnik.pl

pok. nr 13

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Marzena Pielaszkiewicz
tel.: 81 884 35 84
mail: m.pielaszkiewicz@gminakrasnik.pl  

Stanowisko pracy ds. wycinki drzew i ochrony zwierząt   
inspektor Paweł Kozakowski
tel.: 81 884 35 84
mail: p.kozakowski@gminakrasnik.pl   

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
podinspektor Dominika Piątek 
tel. 81 884 35 84
mail: d.piatek@gminakrasnik.pl

pok. nr 14

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami  
podinspektor Izabela Krawczyk 
tel. 81 884 35 84
mail: i.krawczyk@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. kancelarii urzędu
sekretarka Maria Sobala-Góra
tel.: 81 884 37 87 / fax: 81 884 37 87
mail:  sekretariat@gminakrasnik.pl

pok. nr 15 Wójt Gminy – Mirosław Chapski   
tel.: 81 826 41 60   
mail: m.chapski@gminakrasnik.pl
reprezentowanie gminy na zewnątrz
pełnienie funkcji kierownika urzędu
nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
współpraca z Radą Gminy i Komisjami
wykonywanie uchwał Rady Gminy
nadzór nad realizacją budżetu
wydawanie decyzji administracyjnych
współdziałanie z parlamentarzystami i wojewodą
pok. nr 16

Sekretarz Gminy, Radca Prawny  – Łukasz Janik
tel.: 81 826 41 61
mail: l.janik@gminakrasnik.pl
organizacja i funkcjonowanie urzędu
nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał na sesje
koordynacja i organizacja prac związanych z wyborami
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
-administrator danych osobowych
-zamówienia publiczne

pok. nr 17

Skarbnik Gminy
– Marzena Rozmus
tel.: 81 826 41 63
mail: m.rozmus@gminakrasnik.pl

-opracowywanie projektu budżetu Gminy;
-nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy;
-opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej;
-prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
-udzielanie kontrasygnat na dokumentach w których ustala się zobowiązania pieniężne;
-nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;
Skarbnik Gminy jest kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu

pok. nr 18

Biuro Przewodniczącego Rady Gminy
tel.: 81 826 41 66

Dyżur: środa 14:15-15:30

Stanowisko pracy
ds. pracowniczych
obsługi rady gminy 
archiwum zakładowego 
inspektor  Monika Kania
tel.: 81 458 70 60
mail:  m.kania@gminakrasnik.pl

BUDYNEK W PODWÓRZU

Pokoje Działy
PARTER

Zadania z zakresu:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności Dowody Osobiste
Rejestr Wyborców
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki energetyczne
-Archiwum USC

Archiwum ewidencji ludności
Archiwum dowodów osobistych     
inspektor Małgorzata Rejowska 
tel./fax: 81 825 23 38  
mail:  m.rejowska@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.
wojskowych
obronnych
ochrony przeciwpożarowej    
podinspektor Radosław Januszczak 
tel./fax: 81 825 23 38 
mail:  r.januszczak@gminakrasnik.pl

I PIĘTRO      Sala obrad