“Co i gdzie” w urzędzie

“Co i gdzie” w urzędzie


 BUDYNEK GŁÓWNY

PARTER

Pokoje Działy

pok. nr 1 

 

pok. nr 2

 

pok. nr 3 

 

pok. nr 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dział świadczeń rodzinnych
– Kinga Likos
– Katarzyna Oklecińska
email: gops@gminakrasnik.pl
tel.: 81 458 70 77 
Główny Księgowy
– Katarzyna Sosnówka
tel.: 81 458 70 99
Kierownik GOPS
– 
tel.: 81 458 70 99
Dział pomocy środowiskowej – pracownicy socjalni
– Kamila Wojewoda
– Ewelina Nita
– Katarzyna Szymczyk                                                                  tel.: 81 458 70 88                                                                                email: pomoc@gminakrasnik.pl

pok. nr 6
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
inspektor Maria Latosiewicz
tel.: 81 826 41 66
email: maria.latosiewicz@gminakrasnik.pl
pok. nr 5

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
podinspektor Mariola Chapska
tel.: 81 826 41 64
email: mariola.chapska@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości
inspektor Justyna Wielgus
tel.: 81 826 41 64
email: justyna.wielgus@gminakrasnik.pl

pok. nr 7-8

Kierownik Referatu Rachunkowości Podatkowej 
Anna Łukasiewicz
tel.: 81 825 23 95
email: anna.lukasiewicz@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 
inspektor Anna Czarnota 
tel.: 81 825 23 95
email: anna.czarnota@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
inspektor Elwira Pasternak tel.: 81 825 23 95
email: elwira.pasternak@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. rozliczania wody i ścieków
inspektor Monika Matuszczak – Szymczyk
tel.: 81 825 23 95
email: monika.szymczyk@gminakrasnik.pl

pok. nr 9  pomieszczenie socjalne

I PIĘTRO

Pokoje Działy
pok. nr 10-11

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Daniel Kasperek

tel.: 81 826 41 65
email: daniel.kasperek@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. oświaty
podinspektor Urszula Król
tel.: 81 826 41 65
email: urszula.krol@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. projektów i wniosków unijnych, zamówień publicznych, archiwum zakładowego 
referent Karolina Łazarz
tel.: 81 826 41 65
email: karolina.lazarz@gminakrasnik.pl

Informatyk 
Bartosz Wesołowski
tel.: 81 826 41 65
email: informatyk@gminakrasnik.pl 

pok. nr 12

Stanowisko pracy ds. inwestycji liniowych i drogownictwa
podinspektor Bartłomiej Leszczuk
tel.: 81 826 41 62 
eemail: bartlomiej.leszczuk@gminakrasnik.pl  

Stanowisko pracy ds. inwestycji kubaturowych i gospodarki przestrzennej  
referent Mariusz Gawron
tel.: 81 825 41 62
email: mariusz.gawron@gminakrasnik.pl 

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej,  promocji i współpracy z organizacjami pozarzadowymi
inspektor Andrzej Wojtan
tel.: 81 826 41 62
email: andrzej.wojtan@gminakrasnik.pl

pok. nr 13

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Marzena Pielaszkiewicz
tel.: 81 884 35 84
email: marzena.pielaszkiewicz@gminakrasnik.pl  

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska
inspektor Paweł Kozakowski
tel.: 81 884 35 84
email: pawel.kozakowski@gminakrasnik.pl    

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami
podinspektor Izabela Krawczyk 
tel. 81 884 35 84
email: izabela.krawczyk@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
podinspektor Dominika Piątek 
tel. 81 884 35 84
email: dominika.piatek@gminakrasnik.pl

 

pok. nr 14

Stanowisko pracy ds. kancelarii i BHP
referent Maria Sobala-Góra
tel.: 81 884 37 87
mail:  sekretariat@gminakrasnik.pl

pok. nr 15 Wójt Gminy – Artur Domański   
tel.: 81 884 34 27  
mail: wojt@gminakrasnik.pl
reprezentowanie gminy na zewnątrz
pełnienie funkcji kierownika urzędu
nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
współpraca z Radą Gminy i Komisjami
wykonywanie uchwał Rady Gminy
nadzór nad realizacją budżetu
wydawanie decyzji administracyjnych
współdziałanie z parlamentarzystami i wojewodą
pok. nr 16

Sekretarz Gminy, Radca Prawny  – Łukasz Janik
tel.: 81 826 41 61
mail: sekretarz@gminakrasnik.pl
organizacja i funkcjonowanie urzędu
nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał na sesje
koordynacja i organizacja prac związanych z wyborami
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
-administrator danych osobowych
-zamówienia publiczne

pok. nr 17

Skarbnik Gminy
– Marzena Rozmus
tel.: 81 826 41 63
mail: skarbnik@gminakrasnik.pl

-opracowywanie projektu budżetu Gminy;
-nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy;
-opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej;
-prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
-udzielanie kontrasygnat na dokumentach w których ustala się zobowiązania pieniężne;
-nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;
Skarbnik Gminy jest kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu

pok. nr 18

Stanowisko pracy ds. pracowniczych i Obsługi Rady Gminy
inspektor  Monika Kania
tel.: 81 458 70 60
mail:  monika.kania@gminakrasnik.pl

Biuro Przewodniczącego Rady Gminy
Wojciech Piętal
dyżur: poniedziałek 14:00-15:30
tel.: 81 458 70 60

BUDYNEK W PODWÓRZU

Pokoje Działy
PARTER

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Rejestru Wyborców, USC                                                                                                       inspektor Małgorzata Rejowska 
tel./fax: 81 825 23 38  
mail:  malgorzata.rejowska@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności Dowody Osobiste
Rejestr Wyborców
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki energetyczne
-Archiwum USC

Archiwum ewidencji ludności
Archiwum dowodów osobistych     

Stanowisko pracy ds. wojskowych, obronnych, ochrony przeciwpożarowej    
podinspektor Radosław Januszczak 
tel./fax: 81 825 23 38 
mail:  radoslaw.januszczak@gminakrasnik.pl

I PIĘTRO      Sala obrad