Budownictwo i drogownictwo

Budownictwo i drogownictwo


 

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/288/2022 Rady Gminy Kraśnik z dnia 04 listopada 2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla terenu lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębu Budzyń :

Załącznik nr 1 do uchwały NR XLIII/288/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. 

Załączniki do uchwały NR XXXIX/274/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla części terenów gospodarki odpadami zlokalizowanych w granicach obrębu Piaski:

Załącznik nr 1 do uchwały NR XXXIX/274/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. 

Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/274/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. 

Załączniki do uchwały NR XXXVI/250/2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik:

załącznik nr 2 – rysunek studium pt.: “uwarunkowania”

załącznik nr 3 – rysunek studium pt.: “struktura funkcjonalno przestrzenna”

m zał. nr 1 do Uchwały Nr

Gm. Kraśnik – zm. studium zał. nr 2 do Uchwały Nr

Prognoza –  Kraśnik – zm. studium – rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko gm. Kraśnik – studium

Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany studium

Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia [ opis ]
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [ opis ]
Wniosek o wydanie decyzji na podział nieruchomości [ opis ]
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ opis ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numeracji porządkowej nieruchomości [ opis ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [ opis ]
Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego [ opis ]
Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej – wewnętrznej [ opis ]
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – GMINA KRAŚNIK 
TEKST PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – GMINA KRAŚNIK