Firma odbierająca odpady komunalne

Firma odbierająca odpady komunalne


Informujemy mieszkańców Gminy Kraśnik, że od dnia 01 stycznia 2017 roku odpady komunalne odbierane są przez firmę EKOLAND Sp. z o.o. z siedzibą Kraśnik
ul. Piłsudskiego 12/3.

Umowa z firmą EKOLAND Sp. z o.o. została zawarta na okres dwóch lat, czyli od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.

Odpady komunalne odbierane są od mieszkańców z pojemnika – frakcja zmieszana, worek zielony – szkło, worek biały – tworzywa sztuczne, papier, metale, folie.