Firma odbierająca odpady komunalne

Firma odbierająca odpady komunalne


Informujemy mieszkańców Gminy Kraśnik, że od dnia 01 stycznia 2017 roku odpady komunalne odbierane są przez firmę EKOLAND Sp. z o.o. z siedzibą Kraśnik
ul. Piłsudskiego 12/3.

Umowa z firmą EKOLAND Sp. z o.o. została zawarta na okres dwóch lat, czyli od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.

Odpady komunalne odbierane są od mieszkańców z pojemnika – frakcja zmieszana, worek zielony – szkło, worek biały – tworzywa sztuczne, papier, metale, folie.

 

– – – – – – – – – –

za okres od 1 stycznia 2022 do końca marca 2023r.

Na podstawie umowy numer 106/2021 zawartej w dniu 15.12.2021r., której przedmiotem jest: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kraśnik firmą odbierającą odpady komunalne jest:

EKOLAND Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik

tel/fax: (81) 825 14 89

 

– – – – – – – – – –

od 1 kwietnia 2023r. : 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informujemy, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kraśnik na podstawie umowy numer 65/2023 z dnia 31.03.2023r. jest firma:

EKOLAND Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
NIP: 715-16-46-324
tel/fax: (81) 825 14 89
e-mail: ekoland@ekolandpolska.com.pl 
https://www.ekolandpolska.com.pl

Przedmiotem powyższej umowy jest:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kraśnik oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Kraśnik oraz zagospodarowanie odpadów przyjętych do Punktu w okresie od 01.04.2023r. do 31.12.2023r.”