Sołtysi

Sołtysi


Imię i  nazwisko sołtysa Nazwa sołectwa
Ilona Sowa Dąbrowa-Bór
Grzegorz Krzysztoń Karpiówka
Anna Jagieła Kowalin
Jadwiga Malinowska Lasy
Mariusz Chróściel Mikulin
Kazimierz Bielecki  Pasieka
Jerzy Serwinek  Pasieka-Kolonia
Henryk Kołtun Podlesie
Halina Rycerz  Słodków Pierwszy
Janusz Jargieła Słodków Drugi
Ryszard Kowal  Słodków Trzeci
Mirosław Wojtaszek Spławy Pierwsze
Agnieszka Szewc  Spławy Drugie
Irena Kaźmierak  Stróża
Sylwester Nowak Stróża-Kolonia
Zenon Kowalik Suchynia