Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności


Odłów bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kraśnik prowadzi:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt BAROS w Suchedniowie

Maciej Glijer

ul. Berezów 76d

26-130 Suchedniów

Całodobowy telefon kontaktowy: 607 596 920

e-mail: baros.mg@vp.pl

nr. weteryjaryjny: 26103401

 

Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami sprawuje:

Przychodnia weterynaryjna Ewet
ul. Lubelska 122, 23-200 Kraśnik
Całodobowe telefony kontaktowe:
81 825 07 70 – lecznica
691 890 485 – lek wet. Ewa Mozgawa
501 620 575 – lek wet. Paweł Wójcik
785 928 988 – lek wet. Błażej Rej