Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności


Odłów bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kraśnik prowadzi:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt BAROS w Suchedniowie

Maciej Glijer

ul. Berezów 76d

26-130 Suchedniów

Całodobowy telefon kontaktowy: 607 596 920

e-mail: baros.mg@vp.pl

nr. weteryjaryjny: 26103401

Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami sprawuje:

Gabinet Weterynaryjny Spółka Cywilna

Marek Taczalski, Paweł Wójcik

ul. Rzeczycka 10

23-200 Kraśnik

Całodobowe telefony kontaktowe:

     – 81 825 22 86

     – 501 620 575 Paweł Wójcik

     – 608 083 304 Marek Taczalski