Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne


Druki formularzy deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujące od 1 lipca 2019 roku:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Pliki do pobrania

Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych IR   [opis]

Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych IL   [opis]

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych IN   [opis]

Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych DR   [opis]

Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych DL   [opis]

Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN   [opis]

Dane o nieruchomościach rolnych ZR

Dane o nieruchomościach leśnych ZL

Dane o nieruchomościach ZN

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1    [opis]

Załącznik do deklaracji DT-1   DT-1/A

Ulga ustawowa w podatku rolnym – z tytułu nabycia gruntów   [opis]

Ulga ustawowa w podatku rolnym – inwestycyjna   [opis]

Ulgi uznaniowe – umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty   [opis]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu gruntów na terenie gminy, o płaceniu podatku oraz nie zaleganiu w opłacaniu należności podatkowych   [opis]

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kraśnik na rok 2024.

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kraśnik na rok 2024.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Kraśnik.