Oficjalna Strona Urzędu Gminy Kraśnik Blog

herb kraśnik

Postanowienie Nr 133/2024 komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 22 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.

Postanowienie Nr 133/2024 komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 22 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast...

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Kraśnik

W dniu 19 kwietnia b.r. odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kraśnik. Związana jest z postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór odpadów od mieszkańców gminy. Aby nie podnosić opłaty...

herb kraśnik

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na zdjęcie i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2024 roku. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane...

Komunikat dla producentów ziemniaków

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie wydał komunikat dla producentów ziemniaków dotyczący obowiązkowego wpisu do urzędowego rejestru. Ziemniaki na rynek polski muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru,...