Urząd Gminy Kraśnik Blog

Obwieszczenie o zmianie planu obręb Piaski

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik dla części terenów gospodarki odpadami zlokalizowanych w granicach obrębu Piaski                 Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy...

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Wnioski można składać do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do...

herb kraśnik

Informacja o opłacie za odpady

Informujemy, że wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych w roku 2022 dla nieruchomości zamieszkałych pozostaje bez zmian. Jeżeli posiadają Państwo informację o wysokości opłaty z roku ubiegłego można dokonać wpłaty...

INFORMACJA

Informacja o dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji.