Urząd Gminy Kraśnik Blog

Projekt dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla terenów lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębów Zarzecze I i Zarzecze II – wyłożenie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla terenów lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębów Zarzecze I i Zarzecze II PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ...