Urząd Gminy Kraśnik Blog

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRAŚNIK

10 marca 2022 r. Wójt Gminy Kraśnik wraz z Burmistrzem Miasta Kraśnik, Wójtem Gminy Dzierzkowice oraz Burmistrzem Urzędowa zawarli Porozumienie w sprawie współpracy celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego...

Szanowni Państwo! Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej UE 2022-2027...

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH Wójt Gminy Kraśnik informuje o zmianach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023 roku. Aby uzyskać...