Urząd Gminy Kraśnik Blog

herb kraśnik

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Kraśnik

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 8 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art....

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci...