Autor: P.Kurek

herb kraśnik

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Kraśnik

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 8 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art....

Kalendarz polowań 2021/22 r

KALENDARZ POLOWAŃ WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO Nr 103 “RUDKI” W KRAŚNIKU NA SEZON ŁOWIECKI 2021/2022: Kalendarz polowań KŁ 103 „Rudki”  2021-2022 KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 52 „Dąbrowa Bór”W KRAŚNIKU...

Informacja o przetargu 23.09.2021

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) informuję, że na...