Kategoria: Aktualności

I N F O R M A C J A

W związku z nawiązaniem przez Gminę Kraśnik partnerstwa z instytucją szkoleniową Proesa Sp.z  o.o.  informujemy o możliwości skorzystania z udziału w projekcie pt.: „Twój biznes Twoją tarczą” realizowanym  dzięki wsparciu...

Ponadlokalna Strategia Rozwoju

Gmina Kraśnik informuje, że zakończono I etap opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju  dla obszaru obejmującego gminy powiatu kraśnickiego w tym obszar gminy Kraśnik. W ramach przeprowadzanych konsultacji w celu opracowania diagnozy...