Karczmy

Karczmy


Nieodzownym elementem krajobrazu kulturowego wsi polskiej w okresie staropolskim były karczmy. Pierwotnie spełniały one wiele funkcji: jako miejsce odpoczynku podróżnych i kupców, miejsce sądów, składania danin przez poddanych, itp.
 Pierwsze karczmy były własnością władcy, następne duchowieństwa i szlachty.
 Dawna karczma odgrywała olbrzymią rolę w życiu wsi, była ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego.
 Biorąc pod uwagę fakt, że prze tereny gminy Kraśnik przebiegał główny trakt staropolski w kierunku Rusi, funkcjonowały tutaj zapewne karczmy.

Z przekazów archiwalnych wynika, że karczma taka funkcjonował w Stróży. Do naszych czasów jednak nie zachowała się. Trudno jest również precyzyjnie określić miejsce jej lokalizacji.