Zespoły śpiewacze

Zespoły śpiewacze


„KOWALANKI”

Od wielu lat kulturalną wizytówką gminy Kraśnik jest zespół śpiewaczy „Kowalanki” z Kowalina, prezentujący pieśni i piosenki ludowe. Repertuar zespołu obejmuje również widowiska obrzędowe, które były wielokrotnie nagradzane na przeglądach powiatowych i regionalnych, oraz prezentowane podczas Międzywojewódzkich Przeglądów Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie.

Zespoły śpiewacze

W roku 2008 zespół obchodził jubileusz 30-lecia swojej działalności. Siedzibą zespołu „Kowalanki” jest świetlica wiejska w Spławach Drugich.

„SUCHYNIANKI”

Od 2008 roku sukcesy na terenie powiatu i województwa odnosi Zespół Śpiewaczy i Kabaretowy „Suchynianki” z Suchyni. Zespół uczestniczył w dożynkach powiatowych oraz w 2009 roku w X Wojewódzkich Spotkaniach Kabaretowych „Kąkolewisko” w Kąkolewnicy.

Dzięki ukończeniu inwestycji rozbudowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Suchyni zespól ma idealne warunki do prób oraz organizowania wielu imprez.

Zespoły śpiewacze