Biuro Rady Gminy

Biuro Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik – Wojciech Piętal
 

Przyjmowanie interesantów:
w  poniedziałki w godz. 14:00 – 15:30 
pokój nr 18 I piętro
tel. 81 458 70 60
 

Obsługa Rady Gminy

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 24 
pokój nr 18 I piętro 
tel. 81 458 70 60

tel./fax urzędu: 81 884 37 87