Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Kierownik: Dariusz Wcisło

Adres: 23-200 Kraśnik ul. Kościuszki 24, 

Tel.         81 458-70-77 (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, stypendia szkolne)

              81 458 70 88 (pomoc społeczna)

              81 458 70 99 (kierownik GOPS)

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Strona www: www.gops.gminakrasnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

https://gopskrasnik.e-bip.eu/