Infrastruktura

Infrastruktura


Tabela 1: stan wyposażenia sołectw w infrastrukturę techniczną

LpSołectwooświetlenie
uliczne
(km)
sieć wodoc. (m)sieć kanal. (m)sieć gazowa (m)sieć telefon. (m)
1Dąbrowa-Bór   2912          –      42004600
2Karpiówka4500189143004200
3Kowalin0,41040032003400
4Lasy0,3717665006100
5Mikulin410016003800
6Pasieka490047004700
7Pasieka-Kolonia25202600
8Podlesie3523156034003200
9Słodków Pierwszy2,9116921220010600
10Słodków Drugi930094208200
11Słodków Trzeci3,2910088008400
12Spławy Pierwsze3,0517053004900
13Spławy Drugie680046004700
14Stróża1,56734609468006200
15Stróża-Kolonia1,71820077951820011600
16Suchynia1,0553045605400
 Ogółem:14,0112557173409778092600

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kraśnik wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Tabela 2: stan ilościowy dróg gminnych, zakładowych i rolniczych

Lp.WyszczególnienieOgółem stan (km)w tym utwardzone (km)
1.Drogi gminne31,028,8
2.Drogi zakładowe1,51,5
3.Drogi dojazdowe o gruntów rolnych47,521,4
 Ogółem:80,051,7

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Kraśnik wg stanu na dzień 31.12.2007 r.