Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Kraśnik

Dnia 1.02.2021r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Mirosław Chapski  – Gminny Komisarz...