Obsada pracownicza

Obsada pracownicza


Łukasz Janik – Kierownik Referatu Organizacyjnego – Radca prawny

 tel.: 81 826 41 65

 e-mail:  l.janik@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

 • fundusze zewnętrzne
 • zamówienia publiczne
 • informatyzacja
 • informacja publiczna
 • edukacja 
 • obsługa prawna urzędu

 

Daniel Kasperek – podinspektor

 tel.: 81 826 41 65

 e-mail:  d.kasperek@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

 • fundusze zewnętrzne
 • BIP

Urszula Król – referent

tel.: 81 826 41 65

e-mail:  u.krol@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

 • oświata

Małgorzata Rejowska – inspektor

tel/fax: 81 825 23 38

 e-mail:  m.rejowska@gminakrasnik.pl 

Zadania z zakresu:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • ewidencja ludności
 • dowody osobiste
 • Rejestr Wyborców
 • dodatki mieszkaniowe

 


Maria Sobala-Góra – inspektor

 tel.: 81 884 34 27

 tel/fax: 81 884 37 87

 e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl

 e-mail: m.sobala@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • pracowniczych
 • kancelarii urzędu
 • archiwum zakładowego

Andrzej Wojtan – inspektor

tel.: 81 826 41 62

e-mail: a.wojtan@gminakrasnik.pl  

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • działalności gospodarczej
 • społecznych
 • promocji i kultury

Stanisław Kot – inspektor 

tel.: 81 826 41 62

e-mail: s.kot@gminakrasnik.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • inwestycji liniowych
 • drogownictwa

Anna Wójcik-Bocian – inspektor

tel.: 81 826 41 62

e-mail: a.bocian@gminakrasnik.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • inwestycji kubaturowych
 • gospodarki przestrzennej

Radosław Januszczak – referent

tel.: 81 825 23 38

e-mail:  r.januszczak@gminakrasnik.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • wojskowych
 • obronnych
 • ochrony przeciwpożarowej
 • zarządzanie kryzysowe

Marzena Pielaszkiewicz – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

tel.: 81 884 35 84

e-mail: m.pielaszkiewicz@gminakrasnik.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • rolnictwa
 • ochrony środowiska
 • gospodarki mieniem

Paweł Kozakowski – podinspektor

tel. 81 884 35 84

e-mail:  p.kozakowski@gminakrasnik.pl 

Stanowisko pracy ds.

 • ochrony środowiska

Monika Kania – podinspektor

tel. 81 826 41 65

e-mail:  m.kania@gminakrasnik.pl 

Stanowisko pracy ds.

 • obsługi Rady Gminy
 • archiwum zakładowe

Ewa Zimna – inspektor

tel.: 81 825 23 95

e-mail: e.zimna@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych

Elwira Pasternak – podinspektor

tel.: 81 825 23 95

e-mail: e.pasternak@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • księgowości podatkowej i egzekucji

Anna Czarnota – referent

tel.: 81 825 23 95

  mail: a.czarnota@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

-wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych

Anna Łukasiewicz – podinspektor

tel.: 81 825 23 95

e-mail: a.lukasiewicz@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • podatku od środków transportowych
 • ulg podatkowych
 • pomocy publicznej

Monika Matuszczak-Szymczyk – podinspektor

tel.: 81 826 41 64

e-mail: m.szymczyk@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • ewidencji opłat za wodę i ściek

 

Maria Latosiewicz – inspektor 

tel.: 81 826 41 66

e-mail: m.latosiewicz@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • księgowości budżetowej 

Justyna Wielgus – inspektor

tel.: 081 826 41 64

e-mail: j.wielgus@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • księgowości
 • pobór opłaty skarbowej

Urszula Piotrowska – inspektor

tel.: 81 285 23 95

e-mail: u.piotrowska@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • księgowości podatkowej;
 • ewidencji środków trwałych;
 • ZFŚS;
 • opłaty eksploatacyjnej;

 


Izabela Krawczyk – podinspektor

tel.: 81 884 35 84

tel/fax: 81 884 37 87

e-mail: i.krawczyk@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • gospodarki odpadami

Paweł Kurek – informatyk

e-mail: p.kurek@gminakrasnik.pl


Jerzy Bańka – konserwator

e-mail: j.banka@gminakrasnik.pl

Adam Czarny – konserwator instalacji solarowych


Irena Brytan – sprzątaczka

Jerzy Zembrowicz – kierowca