Obsada pracownicza

Obsada pracownicza


Daniel Kasperek – Kierownik Referatu Organizacyjnego

 tel.: 81 826 41 65

 e-mail:  daniel.kasperek@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

 • fundusze zewnętrzne
 • informatyzacja
 • informacja publiczna
 • BIP

Urszula Król – podinspektor

tel.: 81 826 41 65

e-mail:  urszula.krol@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

 • oświata
 • środki trwałe

Karolina Łazarz – referent

tel.: 81 826 41 65

e-mail:  karolina.lazarz@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

 • projekty i wnioski unijne
 • zamówienia publiczne
 • archiwum zakładowe 

Małgorzata Rejowska – inspektor

tel/fax: 81 825 23 38

 e-mail:  malgorzata.rejowska@gminakrasnik.pl 

Zadania z zakresu:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • ewidencja ludności
 • dowody osobiste
 • Rejestr Wyborców
 • dodatki mieszkaniowe

Radosław Januszczak – podinspektor

tel.: 81 825 23 38

e-mail:  radoslaw.januszczak@gminakrasnik.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • wojskowych
 • obronnych
 • ochrony przeciwpożarowej
 • zarządzanie kryzysowe
 

Bartłomiej Leszczuk – podinspektor 

tel.: 81 826 41 62

e-mail: bartlomiej.leszczuk@gminakrasnik.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • inwestycji liniowych
 • drogownictwa

Mariusz Gawron – referent

tel.: 81 826 41 62

e-mail: mariusz.gawron@gminakrasnik.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • inwestycji kubaturowych
 • gospodarki przestrzennej

Andrzej Wojtan – inspektor

tel.: 81 826 41 62

e-mail: andrzej.wojtan@gminakrasnik.pl  

Samodzielne stanowisko pracy ds.

 • działalności gospodarczej
 • społecznych
 • promocji i kultury
 

Marzena Pielaszkiewicz – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

tel.: 81 884 35 84

e-mail: marzena.pielaszkiewicz@gminakrasnik.pl

Zadania z zakresu:

 • rolnictwo
 • ochrona środowiska
 • gospodarka mieniem

Paweł Kozakowski – inspektor

tel. 81 884 35 84

e-mail:  pawel.kozakowski@gminakrasnik.pl 

Stanowisko pracy ds.

 • rolnictwa
 • ochrony przyrody i ochrony zwierząt
 • wycinki drzew

Izabela Krawczyk – podinspektor

tel.: 81 884 35 84

tel/fax: 81 884 37 87

e-mail: izabela.krawczyk@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • gospodarki odpadami

Dominika Piątek – podinspektor

tel. 81 884 35 84

e-mail. dominika.piatek@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • ochrony środowiska

Maria Sobala-Góra – sekretarka

 tel.: 81 884 34 27

 tel/fax: 81 884 37 87

 e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • kancelarii urzędu
 • BHP

Monika Kania – inspektor

tel. 81 458 70 60

e-mail:  monika.kania@gminakrasnik.pl 

Stanowisko pracy ds.

 • obsługi Rady Gminy
 • archiwum zakładowe
 • sprawy pracownicze

Anna Łukasiewicz – Kierownik Referatu Rachunkowości Podatkowej

tel.: 81 825 23 95

e-mail: anna.lukasiewicz@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • podatku od środków transportowych
 • ulg podatkowych
 • pomocy publicznej

Anna Czarnota – inspektor

tel.: 81 825 23 95

  mail: anna.czarnota@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • wymiaru podatków i opłat lokalnych

Elwira Pasternak – inspektor

tel.: 81 825 23 95

e-mail: elwira.pasternak@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • księgowości podatkowej i egzekucji
 

Monika Matuszczak-Szymczyk – inspektor

tel.: 81 825 23 95

e-mail: monika.szymczyk@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • ewidencji opłat za wodę i ścieki

Maria Latosiewicz – inspektor 

tel.: 81 826 41 66

e-mail: maria.latosiewicz@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • księgowości budżetowej 

Justyna Wielgus – inspektor

tel.: 081 826 41 64

e-mail: justyna.wielgus@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • księgowości
 • pobór opłaty skarbowej 

Mariola Chapska – podinspektor 

tel.: 81 826 41 64

e-mail: mariola.chapska@gminakrasnik.pl

Stanowisko pracy ds.

 • księgowości budżetowej 

 

Bartosz Wesołowski – informatyk

e-mail: informatyk@gminakrasnik.pl


Jerzy Bańka – konserwator

e-mail: j.banka@gminakrasnik.pl


Adam Czarny – konserwator

Tomasz Dębski – pracownik gospodarczy


Anna Chojecka – sprzątaczka