Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii


Dyrektor: Anna Myszak

Z-ca dyrektora: Małgorzata Urbańczyk

Adres: Stróża-Kolonia, ul. Akacjowa 2a, 23-206 Stróża

Tel./fax: 081 821 13 25

Strona: www.szkolastroza.pl

Adres e-mail:  szkolastroza@poczta.fm lub szkola@szkolastroza.pl