Dlaczego segregować?

Dlaczego segregować?


Dlatego że:

– za 1 tonę odpadów surowcowych suchych płacimy 43,20 zł brutto;

– za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych płacimy 297,00 zł brutto;

– za 1 tonę szkła opakowaniowego płacimy 21,60 zł brutto.