Dokumenty strategiczne

Dokumenty strategiczne


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KRAŚNIK NA LATA 2017 – 2013.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KRAŚNIK NA LATA 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2032.

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA  GAZOWE GMINY KRAŚNIK NA LATA 2014 – 2029

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KRAŚNIK NA LATA 2008-2015
| Uchwała Nr XXI/99/2008 | Data uchwalenia: 2008-06-27 | 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SŁODKÓW DRUGI NA LATA 2008-2015
| Uchwała Nr XX/96/2008 | Data uchwalenia: 2008-06-05 | 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SUCHYNIA NA LATA 2008-2015
| Uchwała Nr XX/95/2008 | Data uchwalenia: 2008-06-05 | 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KRAŚNIK NA LATA 2005-2013
| Uchwała Nr XXXV/153/2005 | Dokument z dnia: 2005-12-30 | 

STRATEGIA INFORMATYZACJI GMINY KRAŚNIK 
|  Uchwała Nr XXXIII/145/2005 | Dokument z dnia: 2005-11-04 | 

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA-BÓR
| Uchwała Nr XXVII/122/2005 | Dokument z dnia: 2005-03-31 | 

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SPŁAWY DRUGIE
|  Uchwała Nr XXVII/119/2005 | Dokument z dnia: 2005-03-31 | 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRAŚNIK NA LATA 2004-2013
|  Uchwała Nr XXIII/97/2004 | Dokument z dnia: 2004-11-25 | 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAŚNIK
|  Uchwała Nr XIII/48/2003 | Dokument z dnia: 2003.11.20 | 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KRAŚNIK NA LATA 2008-2015
|  Uchwała Nr XXI/99/2008 | Dokument z dnia: 2008-06-27 | 

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRAŚNIK
|  Uchwała Nr XI/52/2015 | Dokument z dnia: 2015-10-23 |

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KRAŚNIK NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU
| Uchwała Nr XV/101/2020 z dnia 28 lutego 2020r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KRAŚNIK NA LATA 2020-2032
| Uchwała Nr XXII/146/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRAŚNIK DO 2030 ROKU 
| Uchwała Nr XL/279/2022 z dnia 22 września 2022 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KRAŚNIK NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU 
| Uchwała Nr LV/384/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.