OSP

OSP


System ochrony pożarowej oparty jest na Państwowej Straży Pożarnej wspomaganej przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Wszystkie miejscowości z wyjątkiem Mikulina położone są w odległości ok. 7 km od PSP.

Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i innych zdarzeń głównie komunikacyjnych realizowane są przez strażaków zawodowych.

Na terenie gminy funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Są to:

 • OSP Stróża
 • OSP Spławy Pierwsze
 • OSP Podlesie
 • OSP Słodków Trzeci
 • OSP Karpiówka

Jednostka ze Stróży, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, najczęściej wyjeżdża do różnych zdarzeń.

Ostatnie zebrania sprawozdawczo-wyborcze na których wybrano nowe Zarządy OSP odbyły się na terenie Gminy Kraśnik na przełomie stycznia/lutego 2016 roku.

Składy Zarządów OSP:

OSP KSRG STRÓŻA

Funkcja Nazwisko i Imię
Prezes Kasperek Daniel
Wiceprezes-naczelnik Wielgus Krzysztof
Z-ca naczelnika Błaszczyk Kamil
Sekretarz Najda Beata
Skarbnik Ciupak Czesław
Gospodarz Kotuła Benedykt
Członek Czerwiński Zenon
Członek Januszczak Mariusz
Członek

Lamorski Mariusz

OSP SŁODKÓW III

Funkcja Nazwisko i Imię
Prezes Kosidło Waldemar
Wiceprezes-naczelnik Iwański Tomasz
Z-ca naczelnika  
Sekretarz Sulowski Stanisław
Skarbnik Wolski Wacław
Gospodarz Krzysztoń Rafał
Kronikarz  
Członek  

OSP PODLESIE

Funkcja Nazwisko i Imię
Prezes Kolasa Paweł
Wiceprezes-naczelnik Cieślik Tomasz
Wiceprezes Kępa Tomasz
Z-ca naczelnika Minkina Rafał
Sekretarz Kołtun Krzysztof
Skarbnik Kępa Mirosław
Gospodarz Kępa Jerzy
Kronikarz Minkina Kazimierz

OSP SPŁAWY

Funkcja Nazwisko i Imię
Prezes Kozub Stanisław
Wiceprezes-naczelnik Krupka Tomasz
Wiceprezes Antosiewicz Edward
Z-ca naczelnika Szewczyk Paweł
Sekretarz Siwek Edward
Skarbnik Peter Jerzy
Gospodarz Paprocki Modest
Kronikarz Wojtan Andrzej
Członek Skiba Tadeusz

Z HISTORII OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

OSP Stróża

Z inicjatywy byłych mieszkańców powstała myśl zorganizowania OSP. W grudniu 1926 roku zaczęto zapisywać chętnych do utworzenia organizacji. Już 15 marca 1927 roku pod przewodnictwem Stefana Gąsowskiego ówczesnego Kierownika Szkoły Podstawowej wybrano pierwszy Zarząd OSP Stróża.

W skład Zarządu weszli:

 1. Targowski Bogusław – Prezes
 2. Kossowski Maksymilian – Vice Prezes
 3. Banaszewski Kazimierz – Naczelnik
 4. Mróz Kazimierz – Skarbnik
 5. Gąsowski Stefan – Sekretarz
 6. Błaszczyk Józef – Gospodarz
 7. Sawicki Stanisław – Członek Zarządu

OSP Spławy Pierwsze

Jednostka  powstała 2 lutego 1962 r. na zebraniu wiejskim z udziałem przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Straży

w składzie:

 1. Nieradko Jan – Prezes
 2. Bral Stanisław – Naczelnik
 3. Paprocki Stanisław – Sekretarz
 4. Gozdalski Zdzisław – Skarbnik
 5. Bral Jan – Gospodarz

OSP Podlesie

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlesiu powstała 17 maja 1959 roku. Pierwszy Zarząd reprezentowali następujący druhowie:

 1. Frączek Józef – Prezes 
 2. Kolasa Zbigniew – Vice Prezes Naczelnik
 3. Cieślik Marian – Vice Prezes
 4. Bryndza Ludwik – Sekretarz
 5. Ryczek Bolesław – Skarbnik
 6. Olszówka Stefan – Gospodarz

OSP Słodków Trzeci

W Słodkowie Trzecim w 1952 roku z inicjatywy Bronisława Szumniaka ówczesnego Komendanta OSP w Stróży została założona Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwszym Komendantem był Zygmunt Bucoń, Zastępcą Józef Czarny. W dniu 15 maja 1953 roku odbyło się pierwsze walne zebranie, na którym został wybrany nowy Zarząd OSP.

 1. Czarny Józef – Prezes
 2. Tokarski Wojciech – Vice Prezes Naczelnik
 3. Morski Roman – Vice Prezes
 4. Wojciechowski Czesław – Sekretarz
 5. Bartkiewicz Józef – Skarbnik

OSP Karpiówka

Na zebraniu wiejskim w 1966 r. podjęto decyzję o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Głównym inicjatorem tej decyzji był mieszkaniec tej wsi Czesław Pudło.

Wybrano Zarząd, który reprezentowali:

 1. Kawęcki Wacław – Prezes
 2. Koszałka Zygmunt – Vice Prezes Naczelnik
 3. Bryczek Kazimierz – Skarbnik
 4. Kiełb Henryk – Sekretarz
 5. Kowalik Stanisław – Gospodarz