OSP

OSP


System ochrony pożarowej oparty jest na Państwowej Straży Pożarnej wspomaganej przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Wszystkie miejscowości z wyjątkiem Mikulina położone są w odległości ok. 7 km od PSP.

Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i innych zdarzeń głównie komunikacyjnych realizowane są przez strażaków zawodowych.

OSP

Na terenie gminy funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Są to:

OSP Stróża

OSP Spławy Pierwsze

OSP Podlesie

OSP Słodków Trzeci

OSP Karpiówka

Jednostka ze Stróży, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, najczęściej wyjeżdża do różnych zdarzeń.

Ostatnie zebrania sprawozdawczo-wyborcze na których wybrano nowe Zarządy OSP odbyły się na terenie Gminy Kraśnik na przełomie stycznia/lutego 2016 roku.

Składy Zarządów OSP:

OSP KSRG STRÓŻA

FunkcjaNazwisko i Imię
PrezesKasperek Daniel
Wiceprezes-naczelnikWielgus Krzysztof
Z-ca naczelnikaBłaszczyk Kamil
SekretarzNajda Beata
SkarbnikCiupak Czesław
GospodarzKotuła Benedykt
CzłonekCzerwiński Zenon
CzłonekJanuszczak Mariusz
CzłonekLamorski Mariusz

OSP SŁODKÓW III

FunkcjaNazwisko i Imię
PrezesKosidło Waldemar
Wiceprezes-naczelnikIwański Tomasz
Z-ca naczelnika 
SekretarzSulowski Stanisław
SkarbnikWolski Wacław
GospodarzKrzysztoń Rafał
Kronikarz 
Członek 

OSP PODLESIE

FunkcjaNazwisko i Imię
PrezesKolasa Paweł
Wiceprezes-naczelnikCieślik Tomasz
WiceprezesKępa Tomasz
Z-ca naczelnikaMinkina Rafał
SekretarzKołtun Krzysztof
SkarbnikKępa Mirosław
GospodarzKępa Jerzy
KronikarzMinkina Kazimierz

OSP SPŁAWY

FunkcjaNazwisko i Imię
PrezesKozub Stanisław
Wiceprezes-naczelnikKrupka Tomasz
WiceprezesAntosiewicz Edward
Z-ca naczelnikaSzewczyk Paweł
SekretarzSiwek Edward
SkarbnikPeter Jerzy
GospodarzPaprocki Modest
KronikarzWojtan Andrzej
CzłonekSkiba Tadeusz

Z HISTORII OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

OSP Stróża

Z inicjatywy byłych mieszkańców powstała myśl zorganizowania OSP. W grudniu 1926 roku zaczęto zapisywać chętnych do utworzenia organizacji. Już 15 marca 1927 roku pod przewodnictwem Stefana Gąsowskiego ówczesnego Kierownika Szkoły Podstawowej wybrano pierwszy Zarząd OSP Stróża.

W skład Zarządu weszli:

1. Targowski Bogusław – Prezes

2. Kossowski Maksymilian – Vice Prezes

3. Banaszewski Kazimierz – Naczelnik

4. Mróz Kazimierz – Skarbnik

5. Gąsowski Stefan – Sekretarz

6. Błaszczyk Józef – Gospodarz

7. Sawicki Stanisław – Członek Zarządu

OSP Spławy Pierwsze

Jednostka  powstała 2 lutego 1962 r. na zebraniu wiejskim z udziałem przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Straży

w składzie:

1. Nieradko Jan – Prezes

2. Bral Stanisław – Naczelnik

3. Paprocki Stanisław – Sekretarz

4. Gozdalski Zdzisław – Skarbnik

5. Bral Jan – Gospodarz

OSP Podlesie

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlesiu powstała 17 maja 1959 roku. Pierwszy Zarząd reprezentowali następujący druhowie:

1. Frączek Józef – Prezes 

2. Kolasa Zbigniew – Vice Prezes Naczelnik

3. Cieślik Marian – Vice Prezes

4. Bryndza Ludwik – Sekretarz

5. Ryczek Bolesław – Skarbnik

6. Olszówka Stefan – Gospodarz

OSP Słodków Trzeci

W Słodkowie Trzecim w 1952 roku z inicjatywy Bronisława Szumniaka ówczesnego Komendanta OSP w Stróży została założona Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwszym Komendantem był Zygmunt Bucoń, Zastępcą Józef Czarny. W dniu 15 maja 1953 roku odbyło się pierwsze walne zebranie, na którym został wybrany nowy Zarząd OSP.

1. Czarny Józef – Prezes

2. Tokarski Wojciech – Vice Prezes Naczelnik

3. Morski Roman – Vice Prezes

4.Wojciechowski Czesław – Sekretarz

5. Bartkiewicz Józef – Skarbnik

OSP Karpiówka

Na zebraniu wiejskim w 1966 r. podjęto decyzję o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Głównym inicjatorem tej decyzji był mieszkaniec tej wsi Czesław Pudło.

Wybrano Zarząd, który reprezentowali:

1. Kawęcki Wacław – Prezes  

2. Koszałka Zygmunt – Vice Prezes Naczelnik

3. Bryczek Kazimierz – Skarbnik

4. Kiełb Henryk – Sekretarz

5. Kowalik Stanisław – Gospodarz