Ogłoszenie Wójta Gminy Kraśnik dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kraśnik na lata 2021-2030”

herb kraśnik

Przedmiot konsultacji

Na podstawie Zarządzenia nr 55/2021 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 28 czerwca 2021 r. zapraszam wszystkie zainteresowany osoby, organizacje i instytucje do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kraśnik na lata 2021-2030”.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 01 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Forma konsultacji

W celu zgłoszenia zmian do projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 należy wypełnić Formularz Konsultacji Społecznych i wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminakrasnik.pl lub gops@gminakrasnik.pl lub złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 55_2021 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 28 czerwca 2021r.

STRATEGIA 2021-2030

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kraśnik na lata 2021-2030 – formularz konsultacji społecznych

Może Ci się również spodoba