Wniosek o zakup preferencyjny węgla

Informujemy, że Gmina Kraśnik zgodnie ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ustawie zakup paliwa stałego (tj. węgla).

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla powinni złożyć do dnia 30.11.2022 r. wypełniony wniosek, który można pobrać ze strony internetowej gminy (załączony poniżej) lub w Urzędzie Gminy – pokój numer 1 (GOPS) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:30. Do zakupu węgla w cenie preferencyjnej uprawnione są gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. Koszt zakupu węgla to do 2000 złotych brutto za tonę (w cenę nie są wliczone koszty transportu do gospodarstwa).

Wypełniony wniosek można złożyć w także w wersji elektronicznej – wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi: „Wyślij pismo ogólne” https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne na adres „Urząd Gminy Kraśnik”. Przed wysłaniem Wniosku należy go podpisać:

 

Procedura zakupu węgla:

  1. Złożenie wniosku.
  2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
  3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla oraz informacja o konieczności uiszczenia opłaty.
  4. Zapłata za węgiel przez wnioskodawcę na wskazane konto bankowe Urzędu Gminy.
  5. Ponowny kontakt telefoniczny z Urzędu, o zaksięgowaniu wpłaty oraz wskazanie przez Gminę punktu odbioru węgla.
  6. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym przez Gminę punkcie.

 

ZAŁĄCZNIK: wzór wniosku *.pdf

Może Ci się również spodoba