Ponadlokalna Strategia Rozwoju

Gmina Kraśnik informuje, że zakończono I etap opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju  dla obszaru obejmującego gminy powiatu kraśnickiego w tym obszar gminy Kraśnik.

W ramach przeprowadzanych konsultacji w celu opracowania diagnozy dot. stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru,  zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag i wniosków.

W tym celu prosimy o wypełnianie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/gZWGQvxT9g7Fo4Wu8

Wnioski z ankiety posłużą do ostatecznej identyfikacji mocnych i słabych stron oraz czynników sukcesu i ewentualnej porażki realizacji strategii.

Załącznik:

Może Ci się również spodoba