Usuwanie wyrobów zawierających azbest

wfos
wfos

   Gmina Kraśnik informuje, że realizacja zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 76/2018/D/OZ z dnia 20.04.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

wfos

Może Ci się również spodoba