SZACOWANIE SZKÓD.

herb kraśnik

W związku z wydłużeniem terminu zgłaszania szkód suszowych do końca października informujemy o zasadach szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Prace Komisji ds. szacowania szkód odbywają się w oparciu o obowiązujące wytyczne zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym, wskazanym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, wystąpiła susza, biorąc także pod uwagę gatunek rośliny i kategorię podatności gleb na suszę. Ponadto szacowanie szkód odbywa się poprzez lustrację na miejscu w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, tj.: od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo do czasu jej likwidacji. Na stronach internetowych IUNG w Puławach prowadzony jest monitoring suszy, dane odnośnie podatności gleb na suszę na terenie gminy Kraśnik do poziomu działki rolnej można w każdej chwili sprawdzić. W sytuacji gdy dla danej kategorii gleby w okresie raportowania (było 14 raportów) nie wystąpiła susza, zgodnie z wytycznymi nie szacuje się strat w plonie. Najbardziej zagrożone suszą są gleby I (8,8% powierzchni gruntów rolnych) i II (11,60% powierzchni gruntów rolnych) kategorii podatności gleb na suszę, na naszym terenie łącznie to około 20% gruntów ornych, pozostałe grunty – 80% to grunty III i IV kategorii, to są grunty na których wg danych IUNG w Puławach nie wystąpiła susza lub skutek suszy w niewielkim stopniu dotyczył tylko niektórych gatunków roślin.
Wszystkie informacje dotyczące spraw suszowych dostępne są na stronach internetowych:
1) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem

https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne
2) Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/procedura-szacowania-strat.html
3) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
http://www.susza.iung.pulawy.pl/

 

Wójt Gminy Kraśnik

 Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba