Informacja

herb kraśnik

   Informacja o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśnik, położonej w Słodkowie Pierwszym, gm. Kraśnik przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany z dopłatą.

 

      Wójt Gminy Kraśnik działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik http://www.krasnik.bip.lublin.pl został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do zbycia w drodze zamiany z dopłatą niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśnik położonej
w Słodkowie Pierwszym, gm. Kraśnik.
      Wykaz podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj.:
od dnia 31.12.2014 r. do 20.01.2015 r.
      Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 w godzinach od 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy
(-)
Mirosław Chapski

 

Może Ci się również spodoba