Autor: M.Pielaszkiewicz

herb kraśnik

I N F O R M A C J A o wykazie 25.08.2020

I N F O R M A C J A o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Stróży – Kolonii, gm. Kraśnik, przeznaczonej do wydzierżawienia.       Wójt Gminy Kraśnik...