Nadanie dziecku nazwiska męża matki

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Przyjęcie do protokołu oświadczenia matki dziecka i jej męża o nadaniu dziecku nazwiska męża, złożone przed Kierownikiem USC.

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie oświadczenia. 
• Dowody tożsamości: 
  • obywatel polski – dowód osobisty. 
  • obcokrajowiec – paszport. 
• Odpis aktu małżeństwa matki dziecka, jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o nadanie dziecku nazwiska męża matki  (pobierz druk Nadanie dziecku nazwiska męża matki)

Podstawa Prawna:

art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami)
 

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco 
 

Dodatkowe informacje:

• Jeżeli dziecko ukończyło lat 13, do nadania nazwiska męża matki potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście. 
• Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba