Zmiana imienia (imion) dziecka

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Przyjęcie do protokołu oświadczenia obojga rodziców o zmianie imienia (imion) ich dziecka.

Wymagane dokumenty:

• Dowody tożsamości 
• Podanie o przyjęcie oświadczenia obojga rodziców o zmianie imienia (imion) ich dziecka 
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej

Załączniki do pobrania:

Wniosek o zmianę imienia (imion) dziecka (pobierz druk )

Podstawa Prawna:

art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688)
 

Termin składania dokumentów:

w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
 

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco 
 

Wysokość opłaty skarbowej: 11 zł
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu

Dodatkowe informacje:

• Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka można złożyć również wtedy, gdy akt urodzenia dziecka został sporządzony w innym USC. Należy wtedy okazać odpis aktu urodzenia dziecka. Protokół oświadczenia zostanie przesłany do USC, w którym sporządzono akt urodzenia. Do tego też USC należy zwrócić się z wnioskiem o wydanie aktualnego odpisu aktu urodzenia. 
• Imię dziecka nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej. Musi odróżniać płeć dziecka i być zapisane zgodnie z zasadami pisowni polskiej.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba