Tag: PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

herb kraśnik

“Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”

 Tytuł projektu: „Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.  Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik Całkowita wartość projektu: 468 746,85 zł, Wartość dofinansowania: 180 678 zł. Nazwa programu: Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich...

herb kraśnik

Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego

Tytuł projektu: „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”. Nazwa beneficjenta: Gminy Powiatu Kraśnickiego Całkowita wartość projektu: 2 965 311,33 PLN Wartość dofinansowania: 2 520 514,63 PLN – Na Gminę Kraśnik przypada 272 265,46 PLN Źródło...