Kategoria: Projekty

herb kraśnik

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie A), Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie B – projekt zamienny), Stróża-Kolonia i Karpiówka (zadanie C)

Tytuł projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie A), Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy (zadanie B – projekt zamienny), Stróża-Kolonia i Karpiówka (zadanie C)”. Beneficjent: Gmina...

herb kraśnik

“Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”

 Tytuł projektu: „Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.  Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik Całkowita wartość projektu: 468 746,85 zł, Wartość dofinansowania: 180 678 zł. Nazwa programu: Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich...