“Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”

herb kraśnik
 Tytuł projektu: „Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.  
Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik 
Całkowita wartość projektu: 468 746,85 zł, 
Wartość dofinansowania: 180 678 zł. 
Nazwa programu: Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Termin realizacji: 31.10.2012 r. 
Cel projektu: Wzrost poziomu kultury oraz poprawa dostępności do usług kulturalnych, społecznych i sportowych.
 

Może Ci się również spodoba