Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej – cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Stróży – Kolonii

herb kraśnik

Tytuł projektu: „Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej – cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Stróży – Kolonii”.

Nazwa beneficjenta: Gmina Kraśnik

Całkowita wartość projektu: 13 892,42 zł 

Wartość dofinansowania: 9 155,77 zł. 

Nazwa programu: Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin realizacji:  31.10.2012r.

Cel projektu: Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców sołectwa, wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa dostępności do usług kulturalnych i rekreacyjnych.

——————————————————————————

2012.09.25

Cudze chwalicie swego nie znacie …

W niedzielne popołudnie 16 września 2012 r. mieszkańcy Gminy Kraśnik mieli okazję do udziału w imprezie pt. „Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej – cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Stróży – Kolonii”. Uroczystość została dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013. Celem imprezy była promocja najcenniejszego zabytku architektonicznego, późnobarokowej kaplicy pw. Trójcy Przenajświętszej w Stróży. Obiekt został wzniesiony w latach 1766 -67 z fundacji Teresy Anieli z Michowskich – żony VII ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego, jako wotum z prośbą o zdrowie dla syna – Klemensa Jerzego Zamoyskiego – późniejszego VIII Ordynata (1738-1767).

Uroczystość rozpoczął ks. Proboszcz Grzegorz Stąsiek wraz z Wójtem Gminy Kraśnik – Mirosławem Chapskim.

Licznie przybyli mieszkańcy mieli okazję wysłuchać dwóch interesujących wykładów – „O związkach rodziny Zamoyskich ze Stróżą”, który przygotował i przedstawił dr. Paweł Jusiak z UMCS w Lublinie oraz „Kaplice na planie trójkąta, ich miejsce w kulturze i architekturze”, który przedstawił prof. Krzysztof Lenartowicz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły występy orkiestry ludowej z Szastarki oraz wieczorny koncert artystów z filharmonii lubelskiej.

Podczas imprezy odbyło się również rozwiązanie Konkursu Plastycznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie” przeprowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stróży. Jury w składzie ks. Grzegorz Stąsiek, Pani Teresa Przypis oraz Pani Izabela Cielma oceniło w sumie 38 zgłoszonych prac plastycznych. Prace oceniono w 2 kategoriach.

Oto laureaci:

kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce Aneta Wnuk SP Słodków Trzeci

II miejsce Weronika Iracka SP Kowalin

III miejsce Katarzyna Jargieła SP Stróża

wyróżnienie Izabela Amrozy SP Stróża

kategoria Gimnazjum:

I miejsce Izabela Pochwatka

II miejsce Alina Pielaszkiewicz

III miejsce Arkadiusz Nowak

wyróżnienie – Kinga Jurek.

Uroczystość w Stróży swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście z Muzeum Zamoyskich w Zamościu, radni Rady Gminy Kraśnik, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Imprezę zakończyła degustacja grochówki wojskowej na płycie boiska przy Gimnazjum w Stróży.

Z przyczyn technicznych i niezależnych od organizatora nie odbyła się projekcja filmu.

Galeria zdjęć

Zamieściła: Beata Kuśmierczyk-Kufel

Może Ci się również spodoba