Zmiany w Ośrodku Zdrowia w Stróży

Zmiany w Ośrodku Zdrowia w Stróży

    Informujemy, że okres dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia położonej w miejscowości Stróża, stanowiącej własność Gminy Kraśnik, przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODZINA” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 23-200 Kraśnik zakończył się w dniu 20 września 2021 roku.W wyniku przetargu na wydzierżawienie w/w nieruchomości wyłoniony został nowy podmiot tj.: Centrum Medyczne „ZDROWA RODZINA” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rumiankowej 6/1A, 23-200 Kraśnik, z którym podpisano umowę dzierżawy. Centrum Medyczne „ZDROWA RODZINA”  Sp. z o. o.  zaoferowało świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Stróży od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, ponadto zapewni świadczenie specjalistycznych usług zdrowotnych w Ośrodku Zdrowia w Stróży w zakresie specjalności: Kardiolog, Internista, Urolog, Neurolog i Laryngolog jeden raz w miesiącu każdy z nich – przez co najmniej 3 godziny na jednego specjalistę.W związku z koniecznością przygotowania Ośrodka Zdrowia w Stróży na potrzeby realizacji świadczenia usług medycznych przez nowy podmiot, ośrodek będzie nieczynny do dnia 30 listopada 2021 roku. Pacjenci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RODZINA” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 23-200 Kraśnik, będą przyjmowani w Kraśniku przy ul. Narutowicza 1/13/1U (dawny Luxmed), w jego głównej siedzibie.Centrum Medyczne „ZDROWA RODZINA” Sp. z o. o. rozpocznie działalność leczniczą w Ośrodku Zdrowia w Stróży od dnia 01 grudnia 2021 roku.

     Za tymczasowe utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Kraśnik

Może Ci się również spodoba