Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Kraśnik

herb kraśnik

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 8 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

dokument źródłowy: pobierz.pdf

Wyniki konsultacji: pobierz.pdf

Może Ci się również spodoba