Autor: d.kasperek

I N F O R M A C J A

W związku z nawiązaniem przez Gminę Kraśnik partnerstwa z instytucją szkoleniową Proesa Sp.z  o.o.  informujemy o możliwości skorzystania z udziału w projekcie pt.: „Twój biznes Twoją tarczą” realizowanym  dzięki wsparciu...

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik dla terenu lokalizacji odnawialnych źródeł energii w granicach obrębu Budzyń.