Autor: d.kasperek

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci...

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik. link: https://krasnik.e-bip.eu/upload/pliki/obwieszczenie_(2).pdf

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Osoby, które jeszcze nie zdążyły dokonać samospisu, będą miały okazję to zrobić 25 września br. w godzinach od 14.00- 16.00 w Urzędzie...