Aktywna tablica 2021

Aktywna tablica 2021

Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski podpisał umowę o udzielenie wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica”. Kwota w łącznej wysokości 104 220,00 zł (w tym 70 000,00 zł dotacji) została przekazana do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży oraz Szkoły Podstawowej w Kowalinie.

W ramach programu zostaną zakupione:

-pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji,

-pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii procesów komunikacji,

-pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii logopedycznej i psychologicznej,

-specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii,

-komputery stacjonarne bądź laptopy,

Wykorzystywane przez nauczycieli na zajęciach zakupione nowoczesne programy terapeutyczne zapewnią uczniom wysoką jakość kształcenia dostosowaną do potrzeb uczniów. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowania ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Może Ci się również spodoba