Podsumowanie programu edukacji ekologicznej „W czystym powietrzu zdrowy człowiek i środowisko”

Logo WFOSIGW Lublin

Logo WFOSIGW Lublin

Szkoła Podstawowa w Kowalinie zrealizowała program edukacji ekologicznej „W czystym powietrzu zdrowy człowiek i środowisko” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Lublinie.

 W ramach programu realizowane były następujące działania:

  1. 1.„W poszukiwaniu czystego powietrza” Wycieczka do Lublina – Oczyszczalnia Ścieków Hajdów, Ogród Botaniczny.

Celem wyjazdu do oczyszczalni było poznanie metod oczyszczania ścieków, jak również sposobów wykorzystania biogazu otrzymanego podczas tego procesu . Ogród Botaniczny był kolejnym punktem wyjazdu, podczas którego mogliśmy podziwiać piękno jesiennego krajobrazu, obserwować przystosowania roślin do różnych warunków klimatycznych. W trakcie spaceru wykorzystaliśmy zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu. Pomocna też okazała się skala porostowa, dzięki której uczniowie sami mogli określić strefę czystości powietrza.

  1. 2.Wyjazd do Rezerwatu Przyrody Marynopole „ Lasy to skarb”

Wyjazd rozpoczął się od zwierzania Nadleśnictwa Gościeradów, gdzie uczniowie mogli posłuchać prelekcji na temat sposobu pozyskiwania sadzonek drzew, jak również obejrzeć eksponaty zwierząt i owadów występujących na tym terenie.

  1. 3.Gminny konkurs nt. „Dbając o czyste powietrze dbam o swoje zdrowie”

Konkurs przeznaczony dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum z terenu gminy Kraśnik

Konkurs podzielony na 3 kategorie wiekowe:

Przedszkole i klasy I – III praca plastyczna wykonana dowolną techniką, format A3, plakat związany z hasłem konkursu

Klasy IV – VI test wiedzy

Klasy VII, VIII oraz III gimnazjum prezentacja multimedialna

Nagrody za udział w konkursie ufundowała Gmina Kraśnik oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie.

  1. 4.Apel „Mamo, tato nie pal śmieci bo trujesz siebie i własne dzieci”, podsumowujący cały program oraz konkurs gminny. Uroczyste wręczenie nagród.

 

Podczas apelu nawołującego do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza wskutek niskiej emisji, został podsumowany program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej
w Kowalinie „ W czystym powietrzu zdrowy człowiek i środowisko”. Wręczone zostały nagrody za udział w konkursie gminnym „ Dbając o czyste powietrze, dbam o swoje zdrowie”.

Może Ci się również spodoba