II edycja konkursu na wybór przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej

Logo WFOSIGW Lublin

Logo WFOSIGW LublinW dniu 12.10.2018r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Kraśnik na dofinansowanie zadnia pn. Program edukacji ekologicznej „W czystym powietrzu zdrowy człowiek i środowisko” realizowany w Szkole Podstawowej w Kowalinie. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty następujący efekt ekologiczny: podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy ekologicznej, inspirowanie do praktycznych działań na rzecz ochrony powietrza i racjonalnej gospodarki odpadami.

Może Ci się również spodoba