Artykuł

20171005 160052

Stypendia za rok szkolny 2016/2017 rozdane.

W czwartek 5 października 2017 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży najzdolniejsi uczniowie zamieszkali na terenie naszej gminy odebrali listy gratulacyjne i stypendia przyznane przez Wójta Gminy Kraśnik. Z rąk Wójta Gminy Kraśnik – Mirosława Chapskiego, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, działalności społecznej i kulturalnej otrzymało 90 uczniów na łączną kwotę 40 500,00 zł.

Najliczniejszą, nagrodzoną grupą byli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Stypendia w kwocie od 400 do 1 200 zł za wzorową naukę, wybitne osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe otrzymało 54 gimnazjalistów.

Wśród nagrodzonych było też 25 uczniów ze szkół podstawowych. Wysokość ich stypendiów to także kwoty od 400 do 1 200 zł.

Wójt Gminy Kraśnik wręczył, też stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kraśnik a uczęszczających do placówek położonych na terenie miasta Kraśnik: z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kraśniku (jedno stypendium w kwocie 400 zł), ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku (jedno stypendium w kwocie 400 zł) oraz z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kraśniku (9 stypendiów na łączną kwotę 3 600, zł).

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.

 

 

20171005 16005220171005 15524120171005 161509

 

Może Ci się również spodoba