Spotkanie z mieszkańcami gminy dotyczące montażu ogniw fotowoltaicznych

images ogniwa

images ogniwa         W dniu 16.10.2014 r. w świetlicy w Stróży odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie możliwości przystąpienia przez naszą gminę do projektu montażu ogniw fotowoltaicznych w celu wytwarzania prądu ze słońca na budynkach prywatnych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 160 osób. Zaproszona firma profesjonalnie wyjaśniła zasady udziału w projekcie, rozwiązania techniczne oraz koszty montażu. Wobec sporego zainteresowania Urząd Gminy będzie prowadził zapisy do udziału w projekcie. O terminie zapisów poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową i system SMS.

            W/w projekt umożliwia produkcję prądu na potrzeby własne poprzez zamontowanie ogniw fotowoltaicznych (podobnych do kolektorów słonecznych) najlepiej na dachach budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Najbardziej efektywne ekonomicznie jest zamontowanie ogniw na ilość rzeczywiście zużywanej energii w skali roku. Dlatego każdy zainteresowany powinien sprawdzić swoje rachunki, na których widoczna jest ilość kWh zużytych w gospodarstwie domowym.

        Koszt zamontowania 1 kW energii szacuje się na około 6.500 zł. Rzeczywisty koszt znany będzie po przetargu. Przykładowo zamontowanie 3 kW to koszt 19.500 zł., czterech 26.000 zł., itd. Do wyprodukowania 1 kW energii potrzebne są 4 ogniwa o powierzchni ok. 1,8 m2 każde, czyli ok. 7,2 m2. Ogniwa najlepiej instalować od strony słońca (południe i wschód). Dotacja wynosi do 40% kosztów. Pozostała kwota może pochodzić z pożyczki udzielonej gminie, oprocentowanej na 1% rocznie. Wstępnie szacuje się, że pożyczka rozłożona będzie na 7 lat.

       Aby gmina mogła złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej musi mieć podpisane przedwstępne umowy z chętnymi mieszkańcami na udział w projekcie i projekt łącznie nie może mieć niższej wartości niż 1 milion złotych. Udział w projekcie jest dobrowolny, nie trzeba przy zapisach wpłacać żadnego zadatku. Kolejność zapisów ani wielkość instalacji nie będą mieć wpływu na zakwalifikowanie się do projektu. 

            Aby zapisać się należy wypełnić ankietę, która będzie dostępna u sołtysów, w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej. Wypełnione ankiety można składać u sołtysów (lub innych osób wskazanych) lub w sekretariacie Urzędu Gminy osobiście lub za pośrednictwem poczty.

             O terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru powiadomimy Państwa osobno.

 

 

 

Obraz 003

Obraz 011

Obraz 014

Obraz 018

Obraz 026

 

 

 

Może Ci się również spodoba