Usuwanie azbestu w 2014 roku

herb kraśnik

  Informujemy Państwa, że do 15 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Kraśniku p. nr 13 (I piętro) przyjmujemy pisemne zgłoszenia na usuwanie pokryć dachowych azbestowych w ramach dofinansowania.

 

   Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie pod nr telefonu 81 884 35 84. Informacja ta jest nam niezbędna do oszacowania kosztów przedsięwzięcia i ustalenia poziomu dofinansowania do wydatków związanych z demontażem, transportem i utylizacją eternitu w 2014 roku.

   Zgłoszenia winny zawierać:

1. nazwisko i imię właściciela posesji,

2. adres nieruchomości,

3. nr telefonu,

4. rodzaj eternitu (płaski, falisty, inny),

5. powierzchnię dachu wyrażoną w metrach kwadratowych oraz

6. określenie budynku – gospodarczy/ mieszkalny.

 

         Zadanie jest realizowane przez Gminę Kraśnik przy współpracy  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz w ramach tzw. Szwajcarskiego Programu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Dofinansowaniem objęte są:

 1. demontaże płyt azbestowych z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych,

2. przygotowanie do odbioru, transport i unieszkodliwianie na wysypisku odpadów niebezpiecznych płyt eternitowych.

 

       Prace związane z usuwaniem pokryć azbestowych podlegają zgłoszeniu przez właściciela posesji robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kraśniku. Przy zmianie konstrukcji dachowej wymagane jest pozwolenie na budowę.

 

     Osoby, które zapisane były w roku bieżącym a nie dokonały wymiany proszone są o telefoniczne potwierdzenie zamiaru wymiany (lub ewentualną rezygnację z wymiany) pokrycia dachowego w 2014.

 

Marzena Pielaszkiewicz

 

Może Ci się również spodoba