Zmiana stawki za odpady komunalne

herb kraśnik

Z dniem 1 października b.r. następuje obniżenie opłaty za odbiór odpadów na 4 zł od osoby.

Zmniejszona zostaje również opłata dla rodzin wielodzietnych. Gospodarstwo domowe składające się z rodziców (opiekunów prawnych) i więcej niż trojga dzieci uczących się do 25 roku życia zapłaci maksymalnie 20 zł miesięcznie. W/w opłaty dotyczą odpadów segregowanych. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej urzędu, w siedzibie urzędu w pokoju nr13,lub u sołtysów. Prosimy o składanie deklaracji do końca września.
Wpłat można dokonywać w kasie urzędu gminy i w banku spółdzielczym bez prowizji lub przez internet lub w każdym innym banku. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy, każda inna zmiana w deklaracji, np. ilości osób lub stawki pociąga za sobą obowiązek złożenia deklaracji.

 

Może Ci się również spodoba