Autor: P.Kozakowski

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Wnioski można składać do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do...

herb kraśnik

Informacja o opłacie za odpady

Informujemy, że wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych w roku 2022 dla nieruchomości zamieszkałych pozostaje bez zmian. Jeżeli posiadają Państwo informację o wysokości opłaty z roku ubiegłego można dokonać wpłaty...