Informacja o opłacie za odpady

herb kraśnik

Informujemy, że wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych w roku 2022 dla nieruchomości zamieszkałych pozostaje bez zmian. Jeżeli posiadają Państwo informację o wysokości opłaty z roku ubiegłego można dokonać wpłaty na ten sam indywidualny numer konta i w tej samej wysokości jak w roku ubiegłym lub według kwoty wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji. Jednocześnie przypominamy, ze termin płatności pierwszej raty upływa z dniem 31 stycznia 2022r.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 81 8843584

Może Ci się również spodoba