Zmiany w opłacie za odpady dla nieruchomości niezamieszkałych

herb kraśnik

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.), Rada Gminy zobowiązana została dostosować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych do obwiązujących przepisów. Nieruchomości niezamieszkałe są to m.in. miejsca użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, instytucje, urzędy), miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (np. punkty usługowe, sklepy, zakłady, warsztaty) i miejsca rekreacyjne.

W związku z powyższym w dniu 26 listopada 2021r. Rada Gminy Kraśnik podjęła uchwałę Nr XXXI/211/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Kraśnik z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lub. 2021 poz. 5561).

Informujemy, że dla ww. nieruchomości od dnia 01.01.2022r. obowiązują następujące stawki:

 • Pojemnik 120 l – 24,90 zł
 • Pojemnik 240 l – 49,80 zł
 • Pojemnik 1100 l – 228,00 zł
 • Pojemnik 3600 l – 747,00 zł
 • Pojemnik 7000 l – 1 450,00 zł
 • Worek 120 l – 24,90 zł

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawki wynoszą:

 • Pojemnik 120 l – 99,60 zł
 • Pojemnik 240 l – 199,20 zł
 • Pojemnik 1100 l – 912,00 zł
 • Pojemnik 3600 l – 2 988,00 zł
 • Pojemnik 7000 l – 5 800,00 zł
 • Worek 120 l – 99,60 zł

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 81 8843584

Może Ci się również spodoba