Nabór wniosków na usuwanie azbestu

herb kraśnik

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na zdjęcie i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2024 roku. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać poniżej lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kraśnik – pokój numer 13 (nr tel. 81 884 35 84). Nabór wniosków będzie trwał w dniach od 17.04.2024r. do 30.04.2024r.

Do składanych dokumentów należy dołączyć:

– potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym.

 

Dodatkowo w przypadku właścicieli gospodarstw rolnych, którzy ubiegają się, bądź ubiegali się o dofinansowanie przez ARiMR przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokryć dachowych wykonanych z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie ich nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500m2, do wniosku należy dołączyć:

– kopię umowy z ARiMR o objęcie wsparciem bezzwrotnym,

– potwierdzenie wpływu środków na konto bankowe beneficjenta ARiMR,

– oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (druk oświadczenia do pobrania).

 

Druki do pobrania:

Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2024 roku”

Regulamin pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez Gminę Kraśnik z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2024 roku

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie pomocy osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Załącznik Nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej

Załącznik Nr 4 do Regulaminu – Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie dot. demontażu

Załącznik Nr 6 do Regulaminu – Oświadczenie beneficjentów działania A1.4.1 – dot. wsparcia z ARiMR

Może Ci się również spodoba